اپوکسی - پلی استر - ترایبو (PC - HT(Clear, Transparent

این نوع رنگ پودری بر پایه رزین های پلی استر به همراه TGIC به عنوان کیلر و یا یک پوشش ترانسپرت رنگی برای رنگ آمیزی کلیه مصنوعات فلزی با کاربری خارجی Out door فرموله گشته و از مشخصات بارز آن مقاومت های ارزنده شیمیایی و مکانیکی، پایداری فام رنگ، براقیت در برابر نور خورشید، عوامل جوی، ایجاد سطوح صاف، براق و شفاف را میتوان نام برد.

مشخصات فنی: 

فام: در فام های متنوع قابل ارائه میباشد                                                          

براقيت:

براق

 

 

20˚:80-85

 

 

60˚:95-100

 

 

 خمش:4mm                          ضربه: l 40 in/2lb               چسبندگي:GT0       

دانسيته:g0.70-0.75gr/cm3                                           سختي:(konig:160-200 sec (20-25˚C 

درصد جامد: %99                                                       كاپينگ تست: double-rubs30:MEK Test l 8 mm         

دانه بندی:  (%75-60) l 75-90 micron                                                                    

سالت اسپری:l  500 hr 

ضخامت فيلم خشک:l 50-75 micron

مقاومت در برابر رطوبت:l    240 hr                                                                            

دما وزمان پخت:  ˚25min180˚C- 12min200c

l 500hr :xenon test

 

انبارداری:

در جای خشک و به دور از تابش مستقیم نور خورشید در بسته بندی اصلی تا یکسال پس از تولید قابل نگهداری می باشد.                                                                                                    

بسته بندی:

کارتن 15 كيلوگرمی          

آماده سازی سطح:

برای حصول کیفیت مطلوب،توسط مواد شوینده مناسب و چربگیر سطح را کاملا تمیز نموده و عاری از هر گونه گرد و غبار نمایید. به منظور افزایش چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی میتوان از روش های آماده سازی سطوح نظیر فسفاته ها و کرومته ها استفاده نمود.

راهنمای استفاده:

این رنگ پودری به روش بستر سیالی الکترواستاتیک(Fluidized) یا به طریق الکترواستاتیک توسط تفنگ کرونا قابل پاشش می باشد.

ايمنی:

در هنگام اعمال رنگ از دستکش،ماسک،عینک و کلاه مناسب استفاده نمایید.