ماده زنگ برژله ايGARDACID61R

خميرژله ای قرمزرنگ اسيدی با قابليت برس خوری برپايه فسفريک اسيد براي زدودن زنگ زدگيهاي منفک برروي سطوح آهني ويااستيل قبل ازعمليات می باشدكه به طريق اسپری با فشاربالا ويا Steam Jet اعمال می گردداين ماده برای سطوح روي ،آلومينيوم ،منيزيم و آلياژآنها مناسب نمی باشد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:خمير

رنگ:قرمزمتمايل به بنفش

دانسيته:(˚ l 1.530 ±0.015 (25 C   

l 1.7±0.5:PH(10 g/l) (23±2

قدرت زنگبری: زنگبری كامل

 

 

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  ودمای -5˚ C تا35˚ C نگهداری می شود.  

بسته بندی:

سطل پلی اتيلنی 20 كيلوگرمی

 

راهنمای استفاده:

اين ماده رادرمناطق زنگ زده درمدت 1 تا 2 دقيقه توسط برس بدون رقيق سازی ودر مناطقي كه دارای خوردگی می باشند به مدت 10 تا 15 دقيقه با شرايط مشابه استفاده  نماييد.

 

ايمنی:

استفاده از ماسک ودستكش ضروری است. اين ماده خورنده است وايجاد سوختگی می نمايد.