ماده فعال كننده فسفاته تری كاتيونيک  GARDOLENE Z2

اين ماده جهت آماده سازی وفعال سازی سطوح فلز قبل از عمل فسفاتاسيون به روش غوطه وری يا پاشش كاربرد دارد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی : پودری

رنگ : سفيد

l 10.0±0.5:PH(10 g/l) (23±2

بررسي كريستالي:3

                                                                                   

انبارداري:

 دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود. دمای نگهداری -5˚ C  تا 35˚ C می باشد.

 

بسته بندي:

كيسه پلی اتيلنی 25 كيلوگرمی

 

راهنمای استفاده:

ازاين ماده درهر1000 ليترازحمام شستشو3-5/0 كيلوگرم اضافه می گرددزمان اعمال به روش اسپری يا  غوطه وری 3-60ثانيه فشار اسپریbar 5/1-1/1 دمای حمام ماكزيمم 40˚C می باشد.

 

ايمنی:

استفاده ازماسک ودستكش ايمنی توصيه می گردد.اين ماده ممكن است ايجاد حساسيت پوستی وچشمی نمايد.