ماده تسريع كننده فسفاته روي(مايع ) GARDOH7001

اين ماده براساس تركيبات فلزات قليائی غيرآلی مانند سديم اكسيد-منوهيدرات در حلالهای غيرآلی فرموله شده است.از خصوصيات بارز آن نيز،تسريع در تشكيل لايه فسفاته و ايجاد بلورهای ريز فسفاته برروی سطوح فولاد و فولاد گالوانيزه است.اين ماده جهت ساخت حمام فسفاته بكار می رود.

                                                                                             

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع شفاف

رنگ:زرد

بو:قابل تشخيص

ويسكوزيته:  l  15± 2 Sec

دانسيته:l 1.23 ±0.02 gr/cm3 

l 12.0±1.0:PH(10 g/l) (23±2

                                                                                  

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود،حداقل دمای نگهداري 14- درجه سانتيگراد می باشد

بسته بندی:

بشكه 300 كيلوگرمي

 

راهنمای استفاده:

به ازا هر 1000 ليتر حمام فسفاته 600 گرم از اين ماده مصرف می گردد.

 

ايمنی:

استفاده ازماسک ودستكش ايمنی توصيه می گردد.اين ماده اكسيدكننده و سمی است.