افزودنی جهت حمام فسفاته-ادتيو نيكل GARDOH2017

اين ماده براساس فلزات سنگين واسيدهای معدنی فرموله شده و جهت ساخت حمام فسفاته بكار می رود.از خصوصيات بارزاين ماده اين می باشد كه حفاظت در برابر خوردگي لايه فسفاته را اپتيمم می نمايد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع

رنگ:سبزتيره

دانسيته (l 1.420 ±0.015 gr/cm3(Bulk

l 6.5±0.5:PH(10 g/l) (23±2                                                                                  

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود.

 

بسته بندی:

گالن 25 كيلوگرمی

 

راهنمای استفاده:

به ازا هر 1000 ليتر حمام فسفاته 3/17  كيلوگرم مصرف می گردد.

 

ايمنی:

استفاده ازدستكش وماسک توصيه می گردد.اين ماده ممكن است ايجاد حساسيت پوستی وچشمی نمايد.