ماده فسفاته تری كاتيونيكGARDOBOND 24TA

ماده اصلی جهت ساخت حمام فسفاته تری كاتيونيک سيستم غوطه وری برای سطوح فولاد وگالوانيزه مناسب می باشد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع                                                                            

رنگ:سبز                                                                                       

دانسيته :1.39-1.43 gr/cm3

  l 2.0±3.0:PH(10 g/l) (23±2

 

 

انبارداری:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود. دمای نگهداری -5˚ C  تا 35˚ C می باشد

 

بسته بندي:

بشكه 250 كيلوگرمی

 

راهنمای استفاده:

درهر1000 ليترحمام فسفاته به ازا كاهش هريک يونيت اسيدكل،1.1 ليتر(1.6 Kg ) مصرف می گردد.

 

ايمنی:

استفاده ازدستكش وعينک ايمنی توصيه می گردد.اين ماده ممكن است ايجاد حساسيت پوستی نمايد.