ماده مكمل فسفاته تري كاتيونيك (ادتيومنگنز)GARDOBOND ADDITIVE H 7103

افزودنی حاوی منگنز جهت تصحيح غلظت منگنز در پروسه فسفاته تری كاتيونيک سيستم اسپری با غلظت روی پايين استفاده مي گردد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع شفاف  

رنگ:صورتی

دانسيته: l    1.490 ±0.015 gr/cm3

شناسايی منگنز:حضور منگنز

 

                                                                           

انبارداری: 

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری مي شود. دمای نگهداری -5˚ C  تا 35˚ C می باشد

بسته بندي:

گالن 25 كيلوگرمی

 

ایمنی:

استفاده ازدستكش و ماسک توصيه می گردد.اين ماده ممكن است ايجاد حساسيت پوستی وچشمی نمايد.