افزودنی جهت حمام فسفاته GARDO H 66201

اين ماده براساس فلزات سبك قليائی واسيدهای هيدروكسی معدني در حلالهای غيرآلی فرموله شده است. اين ماده نقش كنترل كننده PH  محلول حمام فسفاته را بعهده دارد و درساخت حمام مذكور بكار می رود.

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:مايع شفاف

رنگ:بيرنگ

بو:نامحسوس

ويسكوزيته:l         15±2sec

دانسيته:l    1.40 ±0.02 gr/cm3

l                13.5±0.5:PH(10 g/l) (23±2

 (l                10.0±0.5:FA(10 g/l) (ml10

 

     

انبارداري:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  نگهداری می شود،حداقل دمای نگهداری -70درجه سانتيگراد می باشد.

 

بسته بندي:

گالن 25 كيلوگرمی

 

راهنماي استفاده:

ازاين محلول به ازاهر 1000 ليترمحلول حمام فسفاته به ميزان 2  كيلوگرم اضافه می شود.

 

ايمنی:

استفاده ازماسك ودستكش ايمنی توصيه می گردد.اين ماده خورنده است وايجاد سوختگی شديد می نمايد.