پودر چربيگيرGARDOCLEAN 289/2

اين پودر يك چربيگير قليايی بدون تركيبات سيليكونی است كه برای سطوح گالوانيزه واستيل مناسب می باشد.

 

مشخصات فنی:

ظاهرفيزيكی:پودر

رنگ:سفيد

دانسيته(l          1.0±0.1gr/cm(BULK

l                10.6±0.3:PH(10 g/l) (23±2

 

انبارداري:

دورازنورمستقيم آفتاب دررطوبت RH<80%  ودمای -5˚ C تا35˚ C نگهداری می شود.

 

بسته بندي:

كيسه  پلی اتيلنی 25 كيلوگرمی

 

راهنماي استفاده:

در هنگام استفاده غلظت حمام 5-15 gr/l می باشدودمای حمام 45-60 ˚C زمان اعمال 5-2 دقيقه وفشار اسپری 1/0-2/5 bar می باشد .

 

ايمني:

استفاده از ماسك ودستكش در هنگام  استفاده ضروری است. اين ماده ايجاد حساسيت پوستی وچشمی مي نمايد.