رنگ رويه پلي استرCC-30019016

اين رنگ بر پايه پلی استربرروی ورقهاي Coil از جنس گالوانيزه و آلومينيوم برای كاربرد در محيطهای بيرون وداخل مناسب هستند كه درسقفها،روكش هاي فلزی،ساختمانها وتركيبات مهندسی و... استفاده می شودكه دارای رنگها وبراقيتهای متنوع وانعطاف پذيری وپايداری بسيارخوب درمحيطهای خارجی است.

مشخصات فنی:

فام:در فامهای متنوع قابل ارائه است.                                                              ضربه:2lb/42in >10 J-

براقيت:

براق

نيمه مات

مات

20˚:75˚-90˚

20˚:20˚-30˚

20˚:5˚-15˚

60˚:80˚-100˚

60˚:45˚-70˚

60˚:20˚-45˚

                                                                                              خمش: 0-1 Tبستگي به لايه زيرين دارد.

ويسكوزيته:l 85 ±90 Sec                                                              چسبندگي:GT0       

دانسيته: gr/cm31-1.4                                                               سختي مدادي: Pencil Hardness> H

درصد جامد: 2%±68                                                                        كاپينگ: بيشتراز6  ميلي متر        

دانه بندي: MEK Test                                                      Max 15 Micron:  بيشتراز100( double-rubs)        

پوشش دهي:25-27 m2/lit                                                                 

ضخامت فيلم خشك: 20µm

ضخامت فيلم تر: 38 µm                                                                   

سالت اسپري:500 hr

نقطه اشتعال:51˚C                                                               

تينر:حلال آروماتيك 150                                                                                 

دما وزمان پخت: ˚30Sec 300˚C- 30sec350c

                                                                                                                                                                                      

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

ابتدا سطح را چربيگيری كرده وبعد كروماته می كنند وبرروي آن استر را اعمال كرده ودر نهايت رويه زده می شود.

راهنمای استفاده:

اعمال به روش غلطكی

ايمنی:

به برگه اطلاعات ايمنی مراجعه شود.