آستر پلي استر(CC-30000831(Chromat-Free

اين آستربرپايه پلی استر فاقدكروم است كه دارای خواص ضدخوردگی،چسبندگی،انعطاف واستحكام خيلی خوب است و عامل چسبندگی رويه به ورق های گالوانيزه وآلومينيوم است وبعنوان آستررويه هايی ازقبيل PVDF ،پلی استر،پلی اورتان،اكريليک واپوكسی هاست.

 

مشخصات فنی:

فام: N/A                                                                                   ضربه: 2lb/42in

براقيت:N/A                                                                                خمش:T

ويسكوزيته:l 80 ±10 Sec                                                               چسبندگي: GT0      

دانسيته: 1.1 gr/cm2                                                                   سختي:N/A

درصد جامد:39±2                                                                             كاپينگ:  6mm<         

دانه بندي:15µ >                                                                             

                                                                                          MEK Test :10-15(doubels rubs)

پوشش دهي:16-56 m2/lit

ضخامت فيلم خشك:5-18 µ

ضخامت فيلم تر:18-64 µ                                                                    

سالت اسپری:500 hr

نقطه اشتعال:59˚ C                                                               

تينر: Solvesso                                                                                

دما وزمان پخت: ˚30Sec 300˚C- 30sec350c

                                                                                                     

 

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

ابتدا سطح را چربيگيری كرده وبعدبا يك لايه نازک از كروم ورق را كروماته می كنند بعد آستر پلی استر روی ورق اعمال می شود.

راهنمای استفاده:

اعمال لايه استر بصورت غلطكی است.

ايمنی:

به برگه اطلاعات ايمنی مراجعه شود.