آستر پلي استرزردCC-30000851

اين آستربرپايه پلی استروكروم داراست كه داراي خواص ضد خوردگی ،چسبندگی،انعطاف عالی است كه با رنج وسيعی از رنگهاي رويه از جمله PVDF ،پلی استر،پلی اورتان،اكريليک واپوكسی بكار می رود وبرروی گالوانيزه وآلومينيوم اعمال می گردد.

 

مشخصات فنی:

فام: سبز متمايل به زرد                                                       ضربه: 2 Ib/41 in

براقيت:N/A                                                                    خمش:T

ويسكوزيته:l 80 ±10 Sec                                                      چسبندگي: GT0 

دانسيته:1.1 gr/cm3                                                         سختي:N/A

درصد جامد:2%±39                                                          كاپينگ:بيشتراز 6 mm

دانه بندي: MEK Test: 30-15( double nubs)                                                   ≤15                                                 

پوشش دهي:16-56 m2/lit

ضخامت فيلم خشك:5-18

ضخامت فيلم تر: 18-64                                                               

سالت اسپری:500 hr

نقطه اشتعال:59˚ C

تينر: Solvesso                                                                        

دما وزمان پخت:  Sec30-350 ˚c- 30sec 300˚c

                                                                                                     

 

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی         مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

ابتدا سطح را چربيگيری كرده وبعدبا يك لايه نازک از كروم ورق را كروماته می كنند بعد آستر پلي استر روی ورق اعمال می شود.

راهنمای استفاده:

اعمال لايه استر بصورت غلطكی است.

ايمنی:

به برگه اطلاعات ايمنی مراجعه شود.