رنگ پشت ورق(Back Coat) پلي استر: CC-30047023-Anti-Corrosion-Chromat-Free

براي پشت ورقهای Coilاز جنس آلومينيوم ويا گالوانيزه برای جلوگيری از خوردگی استفاده می شود كه پايه رزين اين رنگها پلی استر وبصورت Chromate-free نيز می تواند باشد.بصورت سيستم يک يا دو پوششه اعمال می شود.

 

مشخصات فنی:

فام: در فامها ي متنوع قابل ارائه است.                                                       ضربه:2 lb/40in 5 J<

براقيت:

براق

نيمه مات

مات

60˚:80˚-100˚

60˚:45˚-70˚

60˚:20˚-45˚

                                                                                         خمش: 0-2 T

ويسكوزيته:l 80 ±10 Sec                                                          چسبندگي:GT0       

دانسيته:1.3 gr/cm2                                                               سختي:Pencil Hardness>H

درصد جامد:2%±61                                                                         كاپينگ:6mm <          

دانه بندي: double-rubs100:MEK test                                                          Max 15 Micron

پوشش دهي:77 m2/lit

ضخامت فيلم خشك:6-7 µ

ضخامت فيلم تر:µ 13                                                             

سالت اسپري:500 hr

نقطه اشتعال:52˚ C                                                               

تينر: Solvesso                                                                                

دما وزمان پخت:˚ 30Sec-350˚-30 Sec-300

                                                                                                                                                                                                                                                                  

بسته بندي:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

ابتدا سطح را چربيگيری كرده وبعد كروماته مي كنند ودر انتها لايه Back Coat روي ورق اعمال می شود.

راهنمای استفاده:

اعمال به روش غلطكی است.

ايمني:

به برگه اطلاعات ايمنی مراجعه شود.