رنگ اكريليك دوجزئي جهت سطوح پلاستيكي2181-PL

 

اين رنگ با پايه رزينهای اكريليک دوجزئي جهت سطوح پلاستيكی مانندPP,PU,ABS فرموله گرديده و ضمن چسبندگی بسيار خوب به اين سطوح مقاومت های ويژه ای در مقابل شرايط جوی،مكانيكی و شيميايی را داراست.اين رنگ دارای براقيت زياد و انعطاف پذيری مناسب نيز بوده و به صورت هواخشک يا كوره ای با دمای 80درجه سانتيگراد به مدت 20 الي 30 دقيقه قابل مصرف می باشد.

مشخصات فنی:

فام:در فامهاي متنوع قابل ارائه است.                                                        ضربه:N/A          

براقيت˚:8020˚                                                                         خمشOK:: 10mmØ

ويسكوزيته: DIN-CUP4 60±10%                                              چسبندگي: GT0 

دانسيته:l          1.1±10% gr/cm3                                                 سختي:Konig:Min 75 Sec

درصد جامد: ±10% 62                                                                     Persoze:Min 180 Sec

دانه بندي10 Micron : Max                                                            كاپينگ:Min:3.0 mm      

پوشش دهي:20-35 Chipping4 500 gr                                                        Micron

سالت اسپري: Xeno Test : 500 hr                                                                      N/A

تينر: AU-10121                                                            

هاردنر:AU-20130000    

دماوزمان پخت:80c˚-(20-30 Min)

زمان خشک شدن سطحي:30 Min

زمان خشک شدن عمقي:2 hr

زمان خشک شدن كامل:24 hr                                                                                      

ضخامت فيلم خشک:35-45 Micron                                                                                                                                           

اعمال پوشش بعدي:N/A

انبارداري:

در جاي خشک ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.  

دما:5-35°C  

رطوبت:70-50%

بسته بندی: :

حلب 4 كيلوگرمي يا 20 كيلوگرمی   

آماده سازي سطح:

رنگ روی سطح های پلاستيكی مانند ABS,PU,PPآستر شده عاری از چربی وگردو غبار پاشش می شود.

راهنمای استفاده:

ابتدارنگ را با هاردنر 20130000به نسبت 4به1 مخلوط می شود ودرصورت نياز به تينر با تينر10121رقيق شده حدود 20-25 ثانيه در دمای 23 درجه با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر پاشش می گردد.

ايمنی:

ازتماس مستقيم با پوست دست وچشم پرهيز كنيددر هنگام استفاده از دستكش ،ماسک وعينک استفاده شودرنگ را به ميزان موردنياز با هاردنر مخلوط نماييد.رنگ مخلوط شده بيشتر از 6تا 8 ساعت قابل استفاده نمی باشد.