عايق زيربدنه خودروازنوع 8004-AU

 

عايق زير بدنه خودرو از نوعPVC دارای خواص ضدخوردگی ومقاوم در برابر برخورد وپاشش سنگريزه ،داراي چسبندگی عالي به انواع فولاد فسفاته شده آسترهای الكتروفروز(آنودیک،كاتودیک) آسترهای پلی استر،اپوكسی استر بوده و همچنين داراي خواص صداگيری و آرام سازی داخل اتاق اتومبيل بوده و عاری از بو ومقاوم و الاستيک مي باشد.

مشخصات فنی:

فام:طوسي                                                                       مقاومت دربرابرپرتاب شن: Max Grading 1                                                                                     

ويسكوزيته:30000-40000 CP                                            فرم شكست مقاومت برشي: RCS,RC

دانسيته: l          0.5±1.25 gr/cm3                                                 سازگاري PVC با سيلر:OK

درصدجامد:96.0±4%                                                         شكم دادگي:بدون شل شدن   

دانه بندي:50 µ                                                                  كاپينگ:9mm بدون ترك خوردگي                                                             

سالت اسپري:500 hr بدون خوردگي                                     مقاومت برشي:Min 0.5 MPa

دماوزمان پخت:120˚30min-C                                               تاول زدگي در اثررطوبت:بدون تاول72hr/40˚C/55%

ضخامت فيلم خشك:0.7 mm                                           

قابليت پوشش دهي رنگ: OK                                                      

 

انبارداري:

 در جای خشک ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.

دما :20-30 ˚C

رطوبت:70-50 %

بسته بندي:

بشكه 250كيلوگرمی                         مخازن: 1250كيلوگرم

 

آماده سازي سطح:

چربيگيری، فسفاته،الكتروفروز

 

راهنمای استفاده:

پمپ Airless تحت فشار 3-4 bar

 

ايمنی:

از نگهداری در كنارشعله وحلال ،منابع اشتعال زا عوامل اكسيد كننده ،قليایی واسيدی قوی  جدا" خودداری نماييد