سيلردرزگيراز نوع 8604-AU


سيلردرزگيرپی وی سی بدون حلال برپايه پلاستيزول PVC ساخته شده و برای درزگيری بدنه خودروها مورد استفاده قرار می گيرد.اين سيلر از نوع كوره ای و قابل مصرف با پمپهای تحت فشار(Airless) يا قلم مو می باشد.

 

مشخصات فني:

فام:كرم                                                                       فرم شكست مقاومت برشي: RCS,RC                                                                                  

ويسكوزيته:140000-1840000 CP                                    سازگاري PVC با سيلر:OK

دانسيته: l          1.3±1.5 gr/cm3                                          مقاومت به شكم دادگي:بدون شل شدنMax:3.175 mm   

درصدجامد:95.0 % Min                                                كاپينگ:9mm بدون ترك خوردگي

دانه بندي:50 µ                                                          مقاومت برشي:Min 0.5 MPa

سالت اسپري:500 hr بدون خوردگي                                   انعطاف پذيري:Max Grading B

دماوزمان پخت:'145˚30min)-C)                      تاول زدگي در اثررطوبت:بدون تاول72 hr/40˚C/55%        ضخامت فيلم خشك:0.7 mm                                                          

قابليت پوشش دهي رنگ:OK                                                      

 

انبارداري:

 در جای خشک ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.

دما :20-30 ˚C

رطوبت:70-50 %

بسته بندي:

بشكه 250كيلوگرمی                          مخازن: 1250كيلوگرم

 

آماده سازی سطح:

چربيگيري- فسفاته-الكتروفروز- آستر

راهنمای استفاده:

با ستفاده ازقلم مو- پمپ Airless تحت فشار 3-4 bar

ايمنی:

از نگهداری در كنارشعله وحلال ،منابع اشتعال زا عوامل اكسيد كننده ،قليايی واسيدی قوی  جدا" خودداری نماييد