عايق زيربدنه خودروازنوع 8104-AU


عايق زير بدنه خودرو از نوعPVC دارای خواص ضدخوردگی ومقاوم در برابر برخورد وپاشش سنگريزه ،داراي چسبندگی عالي به انواع فولاد فسفاته شده آسترهای الكتروفروز(آنودیک،كاتودیک) آسترهاي پلي استر،اپوكسی استر بوده و همچنين دارای خواص صداگيری و آرام سازی داخل اتاق اتومبيل بوده و عاری از بو ومقاوم و الاستيک می باشد.

مشخصات فنی:

فام:طوسی   

 دانسيته: l          0.05±11.28 gr/cm3                                          مقاومت دربرابرپرتاب شن: Max Grading 1                                                                               

ويسكوزيته:36000-68000 CP                                             فرم شكست مقاومت برشي: RCS,RC                                                                                                                                                                                                                سازگاري PVC با سيلر:OK

درصدجامد:4%±96.0                                                       شكم دادگي:بدون شل شدن   

دانه بندي:50 µ                                                             كاپينگ:9mm بدون ترك خوردگي

سالت اسپري:500 hr بدون خوردگي                                      مقاومت برشي:Min 0.5 MPa

دماوزمان پخت:'140˚20min-C                                                تاول زدگي در اثررطوبت:بدون تاول 55% 72hr/40˚ C/

ضخامت فيلم خشك:0.7 OK mm

قابليت پوشش دهي رنگ: OK                                                                                                                                                     

انبارداري: 

 در جای خشک ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.

دما :20-30 ˚C

رطوبت:70-50

 

بسته بندي:

بشكه 250كيلوگرمی                          مخازن: 1250كيلوگرم

 

آماده سازی سطح:

چربيگيری- الكتروفروز( می تواند آستر هم باشد.)

 

راهنماي استفاده:

پمپ Airless تحت فشار 3-4 bar

 

ايمنی:

از نگهداری در كنارشعله وحلال ،منابع اشتعال زا عوامل اكسيد كننده ،قليايی واسيدی قوی  جدا" خودداری نماييد