عايق زيربدنه خودروازنوع 8004-AU


عايق زير بدنه خودرو از نوعPVC داراي خواص ضدخوردگی ومقاوم در برابر برخورد وپاشش سنگريزه ،داراي چسبندگی عالي به انواع فولاد فسفاته شده آسترهای الكتروفروز(آنودیک،كاتودیک) آسترهای پلی استر،اپوكسی استر بوده و همچنين دارای خواص صداگيری و آرام سازی داخل اتاق اتومبيل بوده و عاری از بو ومقاوم و الاستیک می باشد.

مشخصات فنی:

فام:طوسي                                                                       مقاومت دربرابرپرتاب شن: Max Grading 1                                                                                     

ويسكوزيته:36000-68000 CP (بنا به خط مشتري قابل تغيراست.)                     فرم شكست مقاومت برشي: RCS,RC

دانسيته:l          0.05±1.28 gr/cm3                                                   سازگاري PVC با سيلر:OK

درصدجامد:4%±96.0 م                                                       شكم دادگي:بدون شل شدن   

دانه بندي:50 µ                                                            كاپينگ:9mm بدون ترك خوردگي

سالت اسپري:500 hr بدون خوردگي                              مقاومت برشي  Min 0.5 MPa       

  دماوزمان پخت:'145˚l  30min - C                                           

  تاول زدگي در اثررطوبت:بدون تاول72 hr/40˚C/55%

ضخامت فيلم خشك:0.7 mm                                                                                                 

قابليت پوشش دهي رنگ:OK                                                      

                                                                     

انبارداری:

 در جاي خشک ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.

دما :20-30 ˚C

رطوبت:70-50 %

 

بسته بندي:

بشكه 250كيلوگرمي                          مخازن: 1250كيلوگرم

 

آماده سازي سطح:

چربيگيري، فسفاته، الكتروفروز

 

راهنماي استفاده:

پمپ Airless تحت فشار 3-4 bar

 

ايمنی:

از نگهداري در كنارشعله وحلال ،منابع اشتعال زا عوامل اكسيد كننده ،قليايی واسيدي قوی  جدا" خودداري نماييد.