آستر اپوكسی پلی آميد (زينک فسفات) 4010 AC

آستراپوكسی دوجزئی به گونه ای فرموله شده كه دركنارمقاومت نسبت به موادشيميايی با قدرت انعطاف پذيری زياد،كمترين ضايعات از قبيل پوسته شدن وپريدگی راداردوداراي چسبندگی خوبی نسبت به رنگ رويه پلی اورتان است.اين استاندارد مطابق با استانداردMIL-PRF-23377 است.

 

مشخصات فنی:

فام:طوسي- شيري                                                           ضربه: 2Ib/30 In

براقيت:

براق

نيمه مات

مات

20˚:90˚

20˚:20˚-40˚

20˚:0˚-5˚

60˚:80˚-100˚

60˚:45˚-70˚

60˚:0˚-20˚

                                                                                     خمش:  4 mmØ

ويسكوزيته:(DINCUP4 l 50 ±10 Sec(23˚C                         چسبندگي:GT0-GT1                                                                

دانسيته: l          0.1±1.34 gr/cm3                                              كاپينگ :3.5 mm

درصد جامد:5%±62                                                          خراش: 300 gr

دانه بندي:Max:30 Micron                                                    مقاومت دربرابرآب: 24hr دماي محيط

پوشش دهي: 30 Micron                                                   مقاومت دربرابررطوبت:1000 hr

سالت اسپري:  2000hr                                                           مقاومت دربرابر دمابالا:120˚C-1 hr

سالت اسپري باورق گرافيت:500 hr                                        مقامت دربرابر روغن هيدروليك:24 hr-120˚C

نقطه اشتعال: N/A                                                          مقاومت دربرابرLubricating Oil:24 hr-120˚C

تينر: AC-10110                                                                    دما وزمان پخت: Force-Dry 24 hr-50C                               

زمان خشك شدن سطحي: 1-2 hr                                       

زمان خشك شدن عمقي:4 hr                                         

زمان خشك شدن كامل: 4-6 hr

ضخامت فيلم خشك:10-20 Micron                                                                 

اعمال پوشش بعدي:ظرف 1 ساعت (پوشش دوم آستر)

                         اعمال رويه ظرف 48 ساعت بعداز پاشش آستر

                         درمناطق گرمترتا 24 ساعت و حتي كمتر                                                                                                          

انبارداری:

رنگ وهاردنردر ظرف توليدی بدون باز شدن درب  يک سال در دمای (10-40˚C) ورطوبت 70-50 %دوراز نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.