آستر اپوكسي  پلی آميد(زينك كرومات)4010- AC

آستر اپوكسی دوجزئي به گونه ای فرموله شده كه در كنار مقاومت نسبت به مواد شيميايی با قدرت انعطاف پذيری زياد ،كمترين ضايعات از قبيل پوسته شده و پريدگی را دارد و داراي چسبندگی خوبي نسبت به رنگ رويه پلی اورتان است.

 اين آسترمطابق با استاندارد Boeing BMS 10-11 و Fokker TH33.0140است.

مشخصات فنی:

فام: سبز                                                                                         دما وزمان پخت:24 hr-50˚ C

براقيت:˚60  50  )                                                            زمان خشك شدن سطحي:1-2 hr                                                         

ويسكوزيته:(DINCUP4 l 35 ±5 Sec(23˚C                               زمان خشك شدن عمقي:4 hr                                                                  

دانسيته:l          0.1±1.34 gr/cm3                                   زمان خشك شدن كامل:4-6 hr

درصد جامد:%5±62                                                               ضخامت فيلم خشك:18-25 Micron

دانه بندي:30 Micron                                                                   اعمال پوشش بعدي: N/A

پوشش دهي: 30 Micron                                                         ضربه: 30-50 Ib/30 in

سالت اسپري:  3000hr                                                            نقطه اشتعال: N/A                                                                

تينر: AU-10110                                                                   سختي:      Konig:80 Sec Min  

                                                                                                     Persoze:180 SecMin                                                                                                             

                                                                                                     كاپينگ:4 mm Min

                                                                                                   مقاومت دربرابررطوبت:720 hr 

                                                                                                   مقاومت دربرابرفسفات استر: 750 hr 

                                                                                                   مقاومت دربرابرروغن موتور:1000 hr                                                                            

انبارداری:

رنگ وهاردنر يك سال در دمای (10-40˚C) ورطوبت 70-50 %دوراز نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی:

سری رنگ AC-4010در گالن 4 يا 20 كيلويی

 سری هاردنرAC-40131000 قوطی 1 يا 4 كيلويی

آماده سازی سطح:

سطح عاری از چربی وآلودگی است كه برروی ورق آلومينيوم (آلوداين)  اعمال می گردد.

راهنمای استفاده:

اين رنگ با تينر10041 به ويسكوزيته پاشش حدود 23-20 ثانيه رسيده سپس با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر اسپری می شود.

 

ايمنی:

لطفا برگه اطلاعات ايمنی را مطالعه فرماييد.