پوشش اپوكسي  پلي آميد-4410 - AC

آستراپوكسي دوجزئي به گونه اي فرموله شده كه دركنار مقاومت نسبت به مواد شيميايي با قدرت انعطاف پذيري زياد،كمترين ضايعات از قبيل پوسته شدن وپريدگي راداردوداراي چسبندگي خوبي نسبت به رنگ رويه پلي اورتان است .اين آستر مطابق با استانداردFokker TH.0140 وBoeing BMS 10-11 است.

 

مشخصات فني:

فام:در فامهاي متنوع قابل ارائه است.                                        ضربه: 2Ib/30 in

براقيت:

براق

نيمه مات

مات

20˚:90˚

20˚:20˚-40˚

20˚:0˚-5˚

60˚:80˚-100˚

60˚:45˚-70˚

60˚:0˚-20˚

                                                                                   خمش:  4 mmØ

ويسكوزيته:(DINCUP4 l 50 ±10 Sec(23˚C                    چسبندگي:GT0                                                                

دانسيته: l          0.1±1.34 gr/cm3                                                كاپينگ :4 mm

درصد جامد:%5±62                                                      خراش:1500 gr

دانه بندي:30 Micron                                                        مقاومت دربرابرآب:    TH330105-336 hr

پوشش دهي: 24  BMS-1072-7 days                                                                                     Micron                                                                                                                         مقاومت دربرابررطوبت:750 hr

نقطه اشتعال: N/A                                                      مقاومت در برابر Jet Engine Oil: TH330105- -41days-70˚C

تينرAC-10041                                                                                            BMS-1072-30 days-70˚C  

دما وزمان پخت:جهت قطعات force dry 50c -24hr             

زمان خشک شدن سطحي: 1-2 hr                                 مقاومت دربرابر Lubricating Oil: TH330105-1000 hr-70˚C      

زمان خشک شدن عمقي:4 -6 hr                                   مقاومت دربرابر فرسودگي مصنوعي:500 hr     

زمان خشک شدن كامل: Cure14 days كامل                    تست DS2:30 Min

ضخامت فيلم خشک:10-20 Micron                                                                

اعمال پوشش بعدي:جهت رويه ظرف يك ساعت دست دوم

 

                                                                                                                                                                                 

انبارداری:

رنگ وهاردنردر ظرف اصلي وبادرب بسته در يك سال در دماي (10-40˚C) ورطوبت 70-50 %دوراز نور مستقيم آفتاب نگهداري شود.

 

 

 

بسته بندی:                                                                                                                 

 سری رنگ AC-4010در گالن 4 يا 20 كيلويی

 سری هاردنرAC-40131000 قوطي 1 يا 4 كيلويی

آماده سازي سطح:

سطح عاری از چربی وآلودگی است ازtag rag (دستمال چسبی) جهت گرفتن گردوغبار استفاده نماييد.

 

راهنمای استفاده:

آستر اپوكسی AC-4010 گوهرفام را با ضخامت 10-20 Micron پاشش كرده ظرف 48 ساعت رويه اپوكسی اعمال شود.اين رنگ با تينرAC-10041 به ويسكوزيته پاشش حدود 23-20 ثانيه رسيده سپس با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر اسپری مي شود.

 

ايمنی:

لطفا برگه اطلاعات ايمنی را مطالعه فرماييد.