، رنگ های هواپیمایی، این شرکت از سال 1381 شروع به تحقیقات وسیع در زمینه تولید انواع رنگ های هوایی مناسب برای صنعت هواگیما و هلیکوپتر نموده است بطوریکه شرکت در سال 1382 موفق به اخذ مجوز تایید تولید رنگ های هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری گردید در حال حاضر  شرکت بر روی ناوگان            ، هوایی  ، کشور اعمال گردیده است.

محصولات رنگ هوایی:

1- رنگ رويه پلي اورتان دوجزئي AC-2081

2- رنگ رويه پلي اورتان دوجزئي AC-UVR-2081

3- رنگ رويه پلي اورتان دوجزئي AC-2281