آستر واش پرايمرAC-4020

 

 

اين آستر بر پايه رزين اپوكسی پلی آميد (اصلاح شده)  می باشد كه  برروي سطوح آهنی تميزوآلومينيوم  جهت چسبندگی ومقاومت به خوردگی  بهتر اعمال می گردد.اين آستر پس از اعمال سريعا خشک شده ويک لايه سخت ومات ايجاد می نمايد.

مشخصات فنی:

فام:سبزيا زرد                                                                  زمان خشک شدن سطحي:5-10 Min

براقيت: مات                                                                 زمان خشک شدن عمقي:30-40 Min           

ويسكوزيته: l  40±10 Sec                                            ضخامت فيلم خشک:6-10 µ  

دانسيته: l          0.1±1.4 gr/cm3                                           اعمال پوشش بعدي:بعداز 1hr                                      

درصد جامد:%2±70                                                             زمان ژل شدن:4-6 hr   

دانه بندي:Max:15 Micron                                                 

پوشش دهي:شفاف

نقطه اشتعال:N/A                                                                                      

تينر:AC-10041

هاردنر:AC-40132000                                                                                                               

انبارداری:

 مدت زمان نگهداری 6 ماه تحت شرايط استاندارد می باشد.

بسته بندی:

جزاول:حلب های 4 كيلوگرمی                                   جز دوم: حلب های 2كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

سطوح بايد عاری از آلودگي از قبيل چربی وگرد وغبار باشد.

راهنمای استفاده:

ازقلم مو و اسپری هوا جهت اعمال رنگ استفاده می شود.

ايمنی:

اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد از حرارت ،جرقه وشعله دور نگه داشته شود.