رنگ رويه پلي اورتان دوجزئي مقاوم به Skydrol-UVR AC2281-

رنگ رويه مقاوم به اسكايدرول با انعطاف پذيری عالی ،طبق استاندارد  BMS10-72Boeing- Fokker TH 33.0150

دارای مجوز رسمی تاييد توليد از سازمان هواپيمایی كشوری ، جهت سيستم رنگ خارج كابين با بهترين مقاومتهاي شيميایی وفيزيكی فرموله شده سيستم رنگ مذكور متشكل از واش پرايمر ،پرايمر ورويه می باشد مقاومت به اسكايدرول ،اشعه UV ،شوكهای دمايی وسيالات موجوددرصنايع هوايی اين سيستم را به عنوان بهترين ومطمئن ترين سيستم جهت هواپيمای پهن پيكر تبديل نموده است علاوه براين خصوصيات Decorative جهت زيبایی نيز تامين شده است.

مشخصات فنی:

فام:در فامها ي متنوع قابل ارائه است.                                ضربه:2Ib/15 in

براقيت:                                                                    خمش:4 mm:OKØ           

براق

نيمه مات

مات

20˚:90˚

20˚:20˚-40˚

20˚:0˚-5˚

60˚:80˚-100˚

60˚:45˚-70˚

60˚:0˚-20˚

                                                                          خراش:1500 gr

ويسكوزيته:60±10 Sec                                           چسبندگي:   GT0-GT1

دانسيته: l          0.1±1.1 gr/cm3                                      كاپينگ:3.5 mm

درصد جامد:%5±62                                             مقاومت دربرابرUV:300 hr

دانه بندي:Max:10 Micron                                     مقاومت دربرابرآب:  14 days غوطه وري درآب مقطر  TH330105

                                                                    غوطه وري درآب مقطر BMS-10-72  

پوشش دهي:Max:30 Micron                               مقاومت دربرابرفسفات استر((Skydrol 720 hrغوطه وري

سالت اسپري: 1500hr                                         مقاومت دربرابرشوك دمايي: 24 Cycle-17 hr

نقطه اشتعال:N/A                                              مقاومت دربرابرJet Engine Oil: 14 days

تينر: AC-10121

هاردنر:AC-20130000                                         Xeno Test:) فرسودگي مصنوعي(:500 hr

دما وزمان پخت:N/A                                          مقاومت دربرابررطوبت: 720 hr-40C˚

زمان خشك شدن سطحي: 1-2 hr                          خوردگي رشته اي: 60 Min  درمعرض بخارات HCl 36%

زمان خشك شدن عمقي:2-6 hr                             1000 hr  رطوبت    100%   دماي 40 %      زمان خشك شدن كامل: 14 days دماي اتاق

ضخامت فيلم خشك:25-40 Micron

اعمال پوشش بعدي:30 Min-2 hr

زمان ژل شدن:8-10 hr                                                      

 

انبارداری:

 رنگ وهاردنردرظرف ارسال شده بدون باز شدن درب  يك سال در دماي (10-40˚C) ورطوبت 70-50 %دوراز نور مستقيم آفتاب نگهداري شود.


 

بسته بندي:

رنگ AC-2081در گالن 4 يا 20 كيلويي

هاردنرAC-20130000 قوطي 1 يا 4 كيلويي

 

آماده سازي سطح:

ابتداسطح را چربيگيری نموده از آلوداين ويا واش پرايمر (ضخامت (Max: 10 Micronبزنيد ظرف يك ساعت آسترAC-4110 (مقاوم به اسكايدرول) گوهرفام را با ضخامت 25-18 ميكرون پاشش نماييد درمدت  hr2±15 Minرويه AC-2281 اعمال نماييد.

 

راهنماي استفاده:

اين رنگ با تينرAC-10121 به ويسكوزيته پاشش حدود 23-20 ثانيه رسيده سپس با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر اسپری مي شود.

 

ايمنی:

لطفا برگه اطلاعات ايمنی را مطالعه فرماييد.