رنگ رويه پلي اورتان دوجزئي AC-2081

رنگ رويه پلي اورتان مطابق استاندارد MIL-PRF-85285D مخصوص بدنه خارجي هواپيما ،تجهيزات زميني وپشتيباني است تحمل تنشهاي دمايي،شرايط سخت جوي و خواص بسيار عالي مكانيكي و فيزيكي از خصوصيات بارز اين محصول مي باشد.

مشخصات فني:

 

فام:در فامها ي متنوع قابل ارائه است.                                    ضربه:2Ib/30 in

براقيت:                                                                          خمش::4 mm:OKØ      

براق

نيمه مات

مات

20˚:90˚

20˚:20˚-40˚

20˚:0˚-5˚

60˚:80˚-100˚

60˚:45˚-70˚

60˚:0˚-20˚

                                                                                خراش:1500 gr

ويسكوزيته:65±10 Sec                                                چسبندگي:   GT0-GT1

دانسيته: l          0.1±1.1 gr/cm3                                           كاپينگ:3.5 mm

درصد جامد:%5±65                                                  مقاومت دربرابرUV:N/A

دانه بندي:Max:15 Micron                                            مقاومت دربرابرآب:24 hr

پوشش دهي:Max:40 Micron                                     مقاومت دربرابردماي پايين: 4 hr-56˚C

سالت اسپري: 1500hr                                               مقاومت دردماي بالا:1hr-120˚C

نقطه اشتعال:N/A                                                    مقاومت دربرابرحلال:MEK:OK

تينر: AC-10121                                                          مقاومت در برابر Lubricating Oil : 24 hr-120˚C    

هاردنر:AC-20130000                                            

دما وزمان پخت:Force Dry: 50˚ C 24hr                                                                                  

زمان خشك شدن سطحي: 1-2 hr                                                                 

  زمان خشك شدن عمقي:2-6 hr                                                                                                                         زمان خشك شدن كامل: 14 days

ضخامت فيلم خشك:30 -40 Micron

اعمال پوشش بعدي:پوشش دوم ظرف 1 ساعت

زمان ژل شدن:8-10 hr                                                      

 

انبارداری:

 رنگ وهاردنردرظرف اصلی بادرب بسته  يک سال در دماي (10-40˚C) ورطوبت 70-50 %دوراز نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی:

 سري رنگ AC-2081در گالن 4 يا 20 كيلويي

  سري هاردنرAC-20130000 قوطي 1 يا 4 كيلويي

آماده سازی سطح:

ابتداسطح را چربيگيری نموده از آلوداين يا واش پرايمر با ضخامت Max: 10 Micronبزنيد ظرف يك ساعت آسترAC-4110 (مقاوم به اسكايدرول) گوهرفام را با ضخامت 25-18 ميكرون پاشش نماييد درمدت 2 hr±15 Minرويه AC-2281 اعمال نماييد.

 

راهنماي استفاده:

اين رنگ با تينرAC-10121 به ويسكوزيته پاشش حدود 23-20 ثانيه رسيده سپس با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر اسپری مي شود.

ايمنی:

لطفا برگه اطلاعات ايمني را مطالعه فرماييد.