آستراپوكسي استر4060 AU

آستر ضدخوردگي آستر كوره اي براي مصارف پوشش اول يا دوم انواع خودروها با رنگهاي رويه الكيد ملامين و اكريليك ساخته شده است.از خواص بارزآن چسبندگي به انواع فولاد وفلزات غير آهني با مقاومتهاي مكانيكي ارزنده وعالي ،حتي با ضخامت فيلم خشك بالاي 50 ميكرون مي باشد.

مشخصات فني:

فام:طوسي يا دودي                                                          ضربه:2Ib/30 in   

         

براقيت:60˚: (40˚-50˚)                                              OK:10mmØ :خمش                                                                                                                                   

ويسكوزيته:DINCUP4)- 70±10 Sec )                             چسبندگي:GT0                                                                     

دانسيته:l          1.2±1.3gr/cm3                                                  سختي:    Konig:Min:85Sec     

درصد جامد:3%±64.0 م                                                                   Sec Persoze:Min 190

دانه بندي:Max 15Micron                                                  پوشش دهي:25-30 Micron                                                                                                                                                           كاپينگ:Min4.0 mm 

سالت اسپري: 500 chipping:500gr≤3                                                      hr

تينر: AU-10036                                                              فروبري درآب: 120 hr                                                               

دما وزمان پخت: min30-20) -˚c 130-140)                               مقاومت دررطوبت:240 hr

زمان Flash Off:5-10 Min

ضخامت فيلم خشك:40-50 Micron

اعمال پوشش بعدي: N/A

انبارداري:

درجای خشک ودور ازنورمستقيم آفتاب نگهداری شود.

دما:5-35°C

رطوبت:70-50%                                                                     

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

 

آماده سازي سطح:

برروي كليه سطوح فلزي (حتي آهن بدون هيچگونه آماده سازي)عاري از چربي وگردوغبار پاشش شود.

راهنمای استفاده:

اين رنگ با تينر10036 به ويسكوزيته پاشش حدود 25-20 ثانيه رسيده سپس با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر اسپری مي شود

ایمنی:

از تماس مستقيم باپوست دست و چشم پرهيزكنيد.در هنگام اسپری از دستكش ،ماسک وعينک استفاده نماييد.