آستراپوكسی دوجزئی4010 AU

اين آستر با پايه اپوكسی بصورت هواخشک يا كوره ای با دمای 80 يا 120 درجه سانتيگراد به مدت 20 الي 30 دقيقه (فورس درای)فرموله گشته و به عنوان آستر اول سطوح فلزی مورد مصرف قرار می گيرد ،از خواص بارز اين آستر چسبندگی بسيار بالا مقاومت در برابر زنگ زدگی و مقاومت مكانيكی وشيميايی بالا است.انواع رنگهای رويه كوره ای با پايه هاي اكريليک ،پلي اورتان،الكيد ملامين و همچنين انواع رنگهای هواخشک يا يك جزئی و دوجزئی قابل مصرف برروی آستر می باشد.

مشخصات فني:

فام:طوسي ياسبز                                                                 ضربه:2 ib/30 in                 

براقيت:60˚:40˚-50˚                                                            خمش: OK:10mmØ                                                                

ويسكوزيته:DINCUP4)-50±10 Sec )                                     چسبندگي:Gto                                                                          

دانسيته:l          1.35±1.45gr/cm3                                               سختي:Konig:Min 90 Sec          

درصد جامد:3%±64.0 م                                                    Persoze:Min:200 Sec                       

دانه بندي:Max:15 Micron                                      كاپينگ: Min:4.0 mm         

پوشش دهي:20-30 chipping:500gr≤3                                                   micron      

سالت اسپري:700 hr                                                             فروبري درآب:240 hr       

تينر:AU-10041                                                                  مقاومت در رطوبت:500 hr     

هاردنر:AU-40131000                                                               

دما وزمان پخت:(C˚80/(30-40min  

زمان خشک شدن سطحي:30-60 Min

زمان خشک شدن عمقي:3-4 hr

زمان خشک شدن كامل:7 days

ضخامت فيلم خشک:30-40 Micron

اعمال پوشش بعدی:بعداز حداقل 2 ساعت                                                                                                          

 انبارداري:

درجاي خشک ودور ازنورمستقيم آفتاب نگهداری شود. دما:5-35°C رطوبت:70-50%                                                                                         

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

 برروی كليه سطوح (آهن،گالوانيزه وآلومينيوم و... كه عاری از چربی وگردغبارباشد پاشش شود.

راهنمای استفاده:

ابتدا100 گرم آستررابا 50 گرم هاردنر با كد 40131000 به خوبي مخلوط كنيد درصورت نياز با تينر10041 به ويسكوزيته پاشش حدود 24-22 ثانيه رسانيده وبا پيستوله با فشار 5-4 اتمسفر پاشش كنيد.

 ايمنی:

ازتماس مستقيم باپوست دست وچشم پرهيزكنيد. درهنگام اسپری ازدستكش،ماسک وعينک استفاده نماييد.                      تذكر:آستري مورد استفاده براي 8-6 ساعت را با هاردنرمخلوط نماييد.