رنگ متاليک يک پوششه  2005-AU

اين رنگ با پايه رزين های اكريليک وپلي استر طراحي شده ونياز به پاشش لاک شفاف جهت پوشش دوم ندارد و از خواص بارز آن چسبندگی مناسب به سطوح مختلف و خواص مكانيكی خوب وبراقيت مناسب آن می باشد.

 

 

مشخصات فنی:

 

فام: (در فامهاي متنوع قابل ارائه است.)                             ضربه:2Ib/30in                

براقيت:60˚: (50˚-60˚)                                          خمش: 10mm:OKØ                

ويسكوزيته: DIN-CUP4(50-60 Sec)                            چسبندگي:GT0                                                                                  

دانسيتهl        0 .95-0.99 gr/cm3                                       سختي: Konig:Min:90 Sec               

درصد جامد:% 50-40                                                  Persoze:Min:190 Sec             

دانه بندي:N/A                                                             كاپينگ:Min:3.0 mm                 

پوشش دهي:25-15 Chipping:500 gr3                                          Micron

سالت اسپري:240 hr                                                    

تينر:AU-10620   

دما وزمان پخت: 145±5˚l   20-30 min/C                                          

زمان Flash Off:5-10 Min                                                                   

ضخامت فيلم خشك:30-40 Micron

اعمال پوشش بعدي:N/A                                                                                                                                                                                                                                                                         

انبارداری:

در جاي خشک ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداری شود.  

دما:5-35°C

رطوبت:70-50%                                                                

بسته بندي:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

 

آماده سازی سطح:

سطح زير كار آستر كوره اي عاری از چربي وگردوغبار

 

راهنمای استفاده:

 رنگ با تينر 10620 به ويسكوزيته پاشش حدود 25-20 ثانيه رسيده سپس با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر اسپری ميشود

 

ايمنی:

ازتماس مستقيم با پوست دست وچشم پرهيزكنيد.درهنگام اسپری از دستكش ،ماسک وعينک استفاده نماييد