رنگ رويه الكيد ملامين1001 AU

اين رنگ با پايه رزينهای الكيد ملامين فرموله گشته است جهت پوششهای رويه اتومبيل طراحی شده از خواص مهم آن مقاومتهاي فيزيكی و شيميايی بسيارعالی ودوام و پايداری براقيت در برابراشعه ماورابنفش مي باشد وداشتن سطح سخت ونيز مقاومت بالايی در برابر سايش وخراش دارد.

 

مشخصات فنی:

فام: (در فامهاي متنوع قابل ارائه است.)                                           ضربه:2Ib/36 in      

براقيت: °60= (°70-° 60) :نيمه مات (°90-°80 ):براق                     خمش: 10mm:OKØ                                                                

ويسكوزيته: DIN-CUP4 100-120 Sec                                        چسبندگي:GTO                                                                   

دانسيته: l          1.0±1.2gr/cm3                                                          سختي:Konig:Min:80 Sec      

درصد جامد:  50±10%                                                                 Persoze:Min:160 Sec

دانه بندي:10 Max:   Micron                                                        كاپينگ:6.0 mm      

پوشش دهي:60-50 Chipping:N/A                                                         Micron  

سالت اسپري: 120 Xeno Test:500 hr                                                            hr     

تينر:AU-10110                                                                         

دما وزمان پخت: 40Min-120° C                                                                                                                                                                                                             زمان Flash Off:5-10 Min                                                                                                     

 ضخامت فيلم خشك:25-30 Micron  

اعمال پوشش بعدي: N/A                                                                               

انبارداری: 

در جای خشک ودور از نور مستقيم آفتاب نگهداري شود.  

دما:5-35°C

رطوبت:70-50%                                                                                          

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح:

برروی آستركوره ای عاری از چربی وگردوغبار

راهنمای استفاده:

اين رنگ با تينر10110به ويسكوزيته پاشش حدود 20-25 ثانيه رسيده سپس با پيستوله تحت فشار4  اتمسفر اسپری مي شود.

 

ايمنی:

از تماس مستقيم باپوست دست و چشم پرهيزكنيد.در هنگام اسپری از دستكش ،ماسک وعينک استفاده نماييد.