آسترالكيد ملامين1000-AU

اين آستر با پايه رزينهای الكيد ملامين فرموله گشته است  وبراي انواع قطعات فولادی با پوشش فسفاته (ترجيحاروی) است.از خواص آن چسبندگی وخواص مكانيكی بويژه انعطاف ومقاومت شيميايی خوب آن می باشد.

 

مشخصات فنی:

فام: طوسي تادودي                                                        ضربه:2Ib/30 in                 

براقيت:(˚60-˚50) :60˚                                                   خمش:OK:10mmØ                                                              

ويسكوزيته: DIN-CUP4 70±10% Sec                               چسبندگي:GT0       

دانسيته: l          1.2±1.3gr/cm3                                              سختي:Konig:Min:80 Sec       

درصد جامد: 60-55%                                                         Persoze:Min:180 Sec

دانه بندي:10-15 Micron                                                    كاپينگ: Min: 4mm          

پوشش دهي:20-30 Micron                                             مقاومت دربرابر آب:120 hr         

سالت اسپري:  120 hr                                                      مقاومت دربرابرگازوئيل:72 hr     

تينر: AU-10110                                                           مقاومت دربرابر روغن موتور:72 hr        

دما وزمان پخت: 40Min-120° C

زمان Flash Off:5-10 Min                                                                                        

ضخامت فيلم خشك:25-30 Micron                                                                                                                  اعمال پوشش بعدي:N/A                                                                                                                                                        

 

انبارداری:

درجاي خشک ودور ازنورمستقيم آفتاب نگهداری شود.

دما:5-35°C

رطوبت:70-50%                                                                                         

بسته بندی:

مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح

بر روی كليه سطوح فولادی كاملا چربيگيری شده وترجيحا فسفاته شده  اعمال می شود.

راهنمای استفاده:

اين رنگ با تينر10110 به ويسكوزيته پاشش حدود 25-20 ثانيه رسيده سپس با پيستوله تحت فشار 4 اتمسفر اسپری می شود.

ايمنی:

ازتماس مستقيم باپوست دست وچشم پرهيزكنيد. درهنگام اسپری ازدستكش،ماسک وعينک استفاده نماييد.