رنگ متاليک دو پوششه پوشش اول AU-2006


این رنگ در فامهای مختلف بصورت متاليک با پايه رزينهای اكريليک طراحي شده وپوشش اول رنگهای دوپوششه متاليک با لاک مخصوص خود با كد AU-2009 بصورت ترروی تر(Wet on Wet) جهت انواع خودرو مورد مصرف قرار می گيرد،از خواص برتر اين پوشش خشک شدن سريع جهت سرعت بخشيدن به پاشش لاک (لايه دوم) و همچنين مقاومت دربرابر عوامل جوی،فيزيكی وچسبندگی بسيار خوب به آسترهای كوره ای می باشد.

مشخصات فنی:

فام : (در فامهاي متنوع قابل ارائه است.)

براقيت : 85-95:  20˚                                                                              خمش:14mmØ

ويسكوزيته : (DINCUP4 l 35 ±5 Sec(23˚C                                                 چسبندگي:GT0                                                                                       دانسيته :  l          0.9-0.98 gr/cm3                                                                                                                                                                       

                                                                                                             سختي :Konig:Min: 80 Sec    

                                                                                                                  Persoze:Min:180 Sec                                                

پوشش دهي :رنگهای قرمز:30-20 Micron                                                                                                                                                          رنگهای تیره روشن:20-10 Micron                                                        كاپينگ: min 3.0 mm                                                      

سالت اسپري :  500 hr

تينر: AU-10620 

دما وزمان پخت :min30-20 -˚c 145±5

زمان   Flash Off:لايه اول 8-12 min

                     لايه دوم:5-10 min   

ضخامت فيلم خشک : لايه اول 12-17 Micron   لايه دوم 35-40 Micron

اعمال پوشش بعدی: بعد از 10 min                                                            

انبارداری:

درجاي خشک وخنک به دور از تابش مستقيم نورخورشيد در بسته بندی اصلی بدون باز شدن در دماي 35-5 درجه سانتيگراد ورطوبت 70-50 درصد تا 6 ماه پس از توليد قابل نگهداری می باشد.

 

بسته بندی:

 مقاديركم :حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد :بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح :

 ابتدا سطح آستر شده را در صورت داشتن ذرات آشغال سمباده نرم بزنيد .سپس با تينر های شستشو ويا چربی بر سطح را كاملا عاری از چربی وگرد وغبار نمائيد.

 

راهنمای استفاده:

برای رقيق كردن رنگ از تينر AU-10620 گوهرفام استفاده نماييد. تينر را به تدريج به رنگ افزوده و مخلوط حاصل را آنقدر بهم زده تا يک تركيب يكنواخت حاصل گردد.سپس با پيستوله تحت فشار 5-4 اتمسفر رنگ را برروی سطح آستر شده پاشش نماييد.ويسكوزيته رنگ آماده شده را به حدود 17-15 ثانيه در دمای 23 درجه برسانيد.

ايمنی:

اين رنگ قابل اشتعال است لذا دور از حرارت ،جرقه وشعله نگهداشته شود ازتماس مستقيم باپوست دست وچشم پرهيزكنيد در صورت تماس با آب فراوان بشوييد وبه پزشک مراجعه نماييد.

درهنگام كار ازدستكش،ماسک وعينک مناسب استفاده نماييد.