رنگ سيليكونی مقاوم به حرارت – 8040 AU

با پايه رزين های سيليكونی بعنوان رنگ نسوز طراحی گشته واز خواص مهم آن چسبندگی بسيار عالی  به سطوح فولادی ،خواص شيميايی ،مكانيكی  خوب ومقاومت دربرابر خش پذيری بالامی باشد كه تا دمای 650 درجه مقاومت حرارتی دارد.

مشخصات فنی:

فام :در بعضي فامها                                                                        ضربه :2Ib/30 in

براقيت : 60˚:40-50                                                                      خمش : 10mmØ

ويسكوزيته : DIN-CUP4 30-40 Sec                                                   چسبندگی :GT0

دانسيته : l          1.1±0.1 gr/cm3                                                             سختی:Konig: Min: 75 Sec

درصد جامد :2%±42.0 م                                                                                       Persoze: Min:165 Sec    

دانه بندي :Max:15 Micron                                                              كاپينگ :Min:3 mm

پوشش دهي : 30-20 Chipping :500 gr3                                                          Micron                                                            

سالت اسپري :240 hr                                                                    مقاومت دربرابرآب:120 hr

تينر :AU-10080                                                                           مقاومت دربرابر رطوبت: 120 hr

دما وزمان پخت : Flash Off:10 min                                                                200ºC/1hr زمان                                                                           

ضخامت فيلم خشك :25-30 Micron

اعمال پوشش بعدي:N/A    

                                                                                                       

انبارداری 

درجاي خشک وخنک به دور از تابش مستقيم نورخورشيد در بسته بندی اصلی بدون باز شدن در دمای 35-5 درجه سانتيگراد ورطوبت 70-50 درصد تا 6 ماه پس از توليد قابل نگهداری می باشد.

 

بسته بندی:

 مقاديركم:حلب هاي 20 كيلوگرمی          مقاديرزياد:بشكه 200 كيلوگرمی

آماده سازی سطح :

 ابتدا سطوح مورد نظر را كاملا چربيگيری نماييد البته اگرفسفاته شود بهتر است.سپس رنگ را اعمال نماييد.

راهنمای استفاده:

اين رنگ با تينر AU-10080 گوهرفام مخلوط شده سپس تا يكنواخت شدن مخلوط ان را هم زده وسپس با پيستوله تحت فشار 5-4 اتمسفر پاشش نماييد ويسكوزيته پاشش حدود 18-16 ثانيه در دماي 23 درجه باشد.

ايمنی:

اين رنگ قابل اشتعال است لذا دور از حرارت ،جرقه وشعله نگهداشته شود ازتماس مستقيم باپوست دست وچشم پرهيزكنيد. در صورت تماس با آب فراوان بشوييد وبه پزشك مراجعه نماييد .

درهنگام كار ازدستكش،ماسك وعينك مناسب استفاده نماييد.