رنگ اكريليک دوجزئی پلی اورتان AU-2081

اين رنگ با پايه رزينهای اكريليک پلي اورتان دوجزئي بعنوان بهترين نوع رنگ اتومبيلی شناخته شده وبا چسبندگی بسيار خوب برروي آسترهای مخصوص اتومبيل به صورت هواخشک ويا كوره ای با دماي 80درجه سانتيگراد به مدت20 الي30 دقيقه (فورس درای) مصرف می شود،از مشخصات اين پوشش براقيت فوق العاده،مقاوم درشرايط جوی،مقاومتهای شيميايی و مكانيكی بالا می باشد.رنگهای پلی اورتان مقاومت خوبی در برابر اشعه ماورا بنفش دارند .

مشخصات فنی:

فام: در فامهاي متنوع قابل ارائه است.                                              

براقيت :80≤˚20                                                                خمش: 10mmØ          

ويسكوزيته : DINCUP4 l 60 ±10 Sec                                          چسبندگي :GT0

دانسيته : l          1.0±10% gr/cm3                                                    سختي:  Konig:Min 75 Sec

درصد جامد : 10%±62.0 م                                                                              Persoze:Min 180 Sec

دانه بندي: Max: 10 Micron                                                      كاپينگ :Min: 3  mm

پوشش دهي:20-35 Chipping:500 gr4                                                     Micron

 تينر:Xeno Test: 500 hr                                                                    AU-10121

هاردنر: AU-20130000

دما وزمان پخت: (C˚80/(20-30min  

زمان خشک شدن سطحي :30 min                                          زمان خشك شدن عمقي: 2 hr

زمان خشک شدن كامل :7 days (هواخشك)

زمان ژل شدن : 6-8 hr

 ضخامت فيلم خشك :35-45 Micron

اعمال پوشش بعدي : N/A   

انبارداری.  

درجاي خشک وخنک به دور از تابش مستقيم نورخورشيد در بسته بندي اصلی بدون باز شدن در دمای 35-5 درجه سانتيگراد ورطوبت 70-50 درصد تا 6 ماه پس از توليد قابل نگهداری می باشد.

 

بسته بندی:

رنگ : حلب 4 كيلوگرمی يا 20 كيلوگرمی   

هاردنر: حلب 2 كيلوگرمی يا 4 كيلوگرمی

آماده سازي سطح:

اين رنگ برروي سطوحي كه آستر خورده اعمال ميگردد.سطح آستر در صورت داشتن آشغال ريز يك سمباده نرم زده شود.سطح عاري از چربي وگرد وغبار باشد سپس رنگ رويه پاشش گردد.

راهنماي استفاده:

ابتدا رنگ را با هاردنر كدAU-20130000   به نسبت  (4 رنگ 1 هارنر) مخلوط نماييد  ودر صورت نياز به رقيق شدن از  تينر با كد  AU-10121 استفاده نماييد پس از مخلوط شدن هاردنر با رنگ مخلوط حاصل بايد كاملا هم خورده و حدود 30 دقيقه مخلوط بماند سپس با پيستوله تحت فشار 5-4 اتمسفر پاشش گردد.ويسكوزيته رنگ حدود 22-18 ثانيه در دمای 23 درجه سانتيگراد باشد .رنگ را به ميزان مورد نياز با هاردنر مخلوط نماييد .رنگ مخلوط شده بيشتر از 8-6 ساعت قابل استفاده نمی باشد.

پس از مصرف از بسته بودن درب هاردنر اطمينان حاصل نماييد.

ايمنی:

اين رنگ قابل اشتعال است لذا دور از حرارت ،جرقه وشعله نگهداشته شود ازتماس مستقيم باپوست دست وچشم پرهيزكنيد. در صورت تماس با آب فراوان بشوييد وبه پزشک مراجعه نماييد .

درهنگام كار ازدستكش،ماسک وعينک مناسب استفاده نماييد