مواد آماده سازی سطوح

با توجه به اهمیت موضوع آماده سازی قبل از رنگ آمیزی ، شرکت گوهر فام جهت تضمین کیفیت محصولات خود به تحقیق و بررسی روی مواد آماده سازی سطح از قبیل زنگ برها ، مواد فسفاته و چربیگیر پرداخت و بدین منظور با همکاری و انتقال دانش فنی از معتبر ترین شرکتهای اروپایی از سال 1378 تولید مواد مذکور را آغاز نموده و در بدو امر این محصولات به صورت اختصاصی جهت صنایع خودروسازی تولید می گردید ، ولی هم اکنون این شرکت در کلیه زمینه ها من جمله صنایع فولاد فعالیت می نماید.

محصولات:

1- مواد فسفاته

  2-مواد چربی    

3-مواد تثبیت کننده      

 4-زنگ بر