تولیدات این بخش شامل انواع پلاستیزول اعم از انواع عایقهای زیر بدنه خودرو ، سیلر و بتونه درزگیر بوده ، که ظرفیت تولید آن بالغ بر 7000 تن در سال می باشد.

نام محصولات 

1- عايق زيربدنه خودروازنوع AU-8004

2- عايق زيربدنه هواخشك AU-8044

3- عايق زيربدنه خودروازنوع 8104-AU

4- بتونه درزگير8204-AU

5- سيلردرزگيراز نوع 8604-AU

6- عايق زيربدنه خودروازنوع 8004-AU