رنگ های تعمیراتی شرکت گوهرفام از سالیان گذشته بر پایه فرملاسیون شرکت دوپونت هربر می باشد، که در حال حاضر با توجه به نیازهای جدید مشتریان، محصولات نوین خود را با کیفیت بالاتر و تنوع بیشتر ارائه کرده است. عمده این محصولات به شرح زیر می باشد:

کلیه پوشش های متالیک، کیلرهای دو جزئی پلی اورتان و هاردنر، رنگ های رویه دو جزئی پلی اورتان و هاردنر،آستر دو جزئی و هاردنر، آستر هوا خشک،آستر قطعات پلیمری، مادر رنگ ها و خمیرهای آلومینیوم و کلیه تینرهای مربوطه.

در بازبینی جدید محصولات این شرکت،در راستای بهبود فرآیند مشتری مداری،تیم فنی شرکت گوهر فام آماده خدمت رسانی است.