شرکت گوهر فام تولید انواع رنگهای تعمیراتی خودرو را همزمان با تولید رنگهای کارخانه(OEM) آغاز نمود.

تولید انواع رنگهای الکیدی ، اکریلیک ، متالیک ، و کیلر از جمله محصولات این شرکت می باشد.