شرکت گوهرفام از سال 1368 و با توجه به روند پيشرفت توليد خودرو در كشور و لزوم عدم وابستگي در بخش قطعات خودرو و صنايع وابسته به آن ،  شروع به توليد انواع رنگهاي كارخانه اي (OEM) و رنگهاي تعميراتي ، چربی گیر های سطوح و عايقهاي زيربدنه ،  با استفاده از تكنولوژي روز و انتقال دانش فني از شركتهاي معتبراروپايي نموده است ، كه محصولات اين بخش خود شامل موارد ذيل مي باشد .

 

 پوشش هاي  OEM:

 

انواع آستر ، رنگهاي رويه  ساليد ، متاليك و مواد وابسته شامل بتونه و حلال ها از نوع كوره اي ، هوا خشك و دو جزئي  بوده که ظرفيت آن جمعا بيش از 15000 تن درسال می باشد .

 

 پوشش هاي تعميراتي :

 

 انواع  رنگهاي تعميراتي خودرو  همزمان  با توليد رنگهاي كارخانه اي ((OEM انجام پذيرفته است .كه توليد انواع رنگهاي الكيدي ، اكريليك ،  متاليك و كيلر از جمله محصولات اين شركت  مي باشد .

 

 پلاستيزول وعايقهاي زير بدنه :

 

 توليدات اين بخش شامل انواع پلاستيزول  اعم از انواع عايقهاي زير بدنه خودرو ، سيلر و بتونه درزگير بوده ، كه ظرفيت توليد آن بالغ بر 7000 تن در سال مي باشد .